WORKSHOP - MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ NEMOC (MRD)

9.10.2023

Pořádá

HANZO Production

Odborná garance

Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava